MangYTe

Biển số xe của tỉnh Hồ Chí Minh là 58

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Biển số xe

  • Dưới đây là danh sách 64 mã biển số xe các tỉnh thành trong cả nước. Các bạn có thể tham khảo để phân biệt được biển số xe giữa các tỉnh thành với nhau nhé.