MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang là Mã bưu chính 86100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang là 86100.

2. Mã bưu chính 86100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 86100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã 1 Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 86100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang

Mã bưu chính Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang có 5 số là 86100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Mỹ Tho, Tiền Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 861080

Tên bưu cục: BCP Mỹ Tho

Điện thoại: 02733877071

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861000

Tên bưu cục: Chợ Mỹ Tho

Điện thoại: 877801

Địa chỉ: Sô´46-48, Đường Lê Lợi, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 860900

Tên bưu cục: Hệ I Tiền Giang

Điện thoại: 02733873205

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861090

Tên bưu cục: Kinh doanh - Tiếp thị

Điện thoại: 02733772882

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 860000

Tên bưu cục: Mỹ Tho

Điện thoại: 02733873214

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 860010

Tên bưu cục: Mỹ Tho

Điện thoại: 885395

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 860100

Tên bưu cục: Mỹ Tho

Điện thoại: 02733885395

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861070

Tên bưu cục: Mỹ Tho 2

Điện thoại: 02733885815

Địa chỉ: Sô´80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861001

Tên bưu cục: Trưng Trắc

Điện thoại: 887918

Địa chỉ: Sô´219, Đường Trưng Trắc, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861002

Tên bưu cục: Việt Văn

Điện thoại: 888119

Địa chỉ: Sô´19, Đường 30/4, Phường 1 1 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>