MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95100.

2. Mã bưu chính 95100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã 1 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã 1, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951040

Tên bưu cục: 143 Hai Bà Trưng

Điện thoại: 610108

Địa chỉ: Sô´143, Đường Hai Bà Trưng, Phường 1 1 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951002

Tên bưu cục: 150 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 615421

Địa chỉ: Sô´156, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1 1 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951000

Tên bưu cục: 3/2

Điện thoại: 614329

Địa chỉ: Sô´119, Đường 3/2, Phường 1 1 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951001

Tên bưu cục: 57 Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 3615474

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 1 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951045

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng số 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´60, Đường Ngô Quyền, Phường 1 1 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>