MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang là Mã bưu chính 86143, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang là 86143.

2. Mã bưu chính 86143 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 86143 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã 5 Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 86143 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang

Mã bưu chính Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang có 5 số là 86143, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Mỹ Tho, Tiền Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 861430

Tên bưu cục: Ấp Bắc 2

Điện thoại: 883219

Địa chỉ: Sô´219, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861432

Tên bưu cục: Ấp Bắc 3

Điện thoại: 887823

Địa chỉ: Sô´189, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861431

Tên bưu cục: Ấp Bắc 4

Điện thoại: 856861

Địa chỉ: Sô´41, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861435

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 875274

Địa chỉ: Sô´42, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861434

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt 1

Điện thoại: 878357

Địa chỉ: Sô´41/415, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5 5 Mỹ Tho Tiền Giang

Xem chi tiết>>