MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã An Biên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 184570

Tên bưu cục: KHL Lê Chân

Điện thoại: 02253823108

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên An Biên Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183640

Tên bưu cục: Lê Chân

Điện thoại: 02253823778

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên An Biên Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>