MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương là Mã bưu chính 82283, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương là 82283.

2. Mã bưu chính 82283 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82283 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Bình Phú Giáo, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82283 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương có 5 số là 82283, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 822830

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743688000

Địa chỉ: Ấp Bình Thắng, Xã An Bình An Bình Phú Giáo Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822831

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743672511

Địa chỉ: Ấp Cây Cam, Xã An Bình An Bình Phú Giáo Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822832

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 673150

Địa chỉ: Ấp Bình Thắng, Xã An Bình An Bình Phú Giáo Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822833

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 688228

Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã An Bình An Bình Phú Giáo Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822842

Tên bưu cục: Tân Thịnh

Điện thoại: 02743688667

Địa chỉ: Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình An Bình Phú Giáo Bình Dương

Xem chi tiết>>