MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90234, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90234.

2. Mã bưu chính 90234 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90234 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Bình Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90234 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90234, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902342

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 3913200

Địa chỉ: Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902340

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 3913300

Địa chỉ: Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902341

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 3913364

Địa chỉ: Sô´330/10, Tổ 10, Khu vực 4, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902430

Tên bưu cục: Bưu cục An Bình

Điện thoại: 02923822500

Địa chỉ: Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902439

Tên bưu cục: Số 103

Điện thoại: 891835

Địa chỉ: Sô´328B, Đường Lộ 91b Nối Dài Đường 3 Tháng 2, Khu dân cư Quốc Lộ 91b, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902351

Tên bưu cục: Số 75

Điện thoại: 3914173

Địa chỉ: Sô´182/4, Đường Lộ Vòng Cung, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902347

Tên bưu cục: Số 87

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Lô 779, Đường Lộ 91b Nối Dài Đường 3 Tháng 2, Khu dân cư Quốc Lộ 91b, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902349

Tên bưu cục: Số 95

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´337 N, Tổ 12, Khu vực Thới Nhựt, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>