MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Cựu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế là Mã bưu chính 53367, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế là 53367.

2. Mã bưu chính 53367 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 53367 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Cựu Huế, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Mã bưu chính 53367 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

Mã bưu chính Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế có 5 số là 53367, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 533671

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu An Cựu Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533670

Tên bưu cục: Thuỷ An

Điện thoại: 828387

Địa chỉ: Sô´04, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu An Cựu Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>