MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng là Mã bưu chính 18480, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng là 18480.

2. Mã bưu chính 18480 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18480 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Dương An Dương, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18480 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng có 5 số là 18480, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Dương, An Dương, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 184800

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184860

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184880

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253770166

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184900

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184920

Tên bưu cục: KHL An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 351, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184970

Tên bưu cục: VP BĐH An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 351, Thị Trấn An Dương An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>