MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hải Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55346, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng là 55346.

2. Mã bưu chính 55346 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55346 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hải Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55346 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng có 5 số là 55346, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 553460

Tên bưu cục: An Hải Bắc

Điện thoại: 848298

Địa chỉ: Sô´353, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553564

Tên bưu cục: An Hải Bắc

Điện thoại: 935373

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553463

Tên bưu cục: An Hoà

Điện thoại: 916405

Địa chỉ: Sô´C2 lô số 3, Đường Khúc Hạo, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553461

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 934417

Địa chỉ: Sô´527, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553546

Tên bưu cục: Cầu Sông Hàn

Điện thoại: 3936072

Địa chỉ: Sô´447, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553543

Tên bưu cục: Hương Nho

Điện thoại: 935596

Địa chỉ: Sô´Lô 15, Khu Bao Bì Xuất khẩu, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553545

Tên bưu cục: KCN An Đồn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´353, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553464

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 932959

Địa chỉ: Sô´333, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553462

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: 934108

Địa chỉ: Sô´25, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553609

Tên bưu cục: ST8

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Khúc Hạo, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>