MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hải Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55330, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng là 55330.

2. Mã bưu chính 55330 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55330 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hải Đông Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55330 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng có 5 số là 55330, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 553320

Tên bưu cục: An Hải Đông

Điện thoại: 844929

Địa chỉ: Sô´191, Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553302

Tên bưu cục: An Hải Đông

Điện thoại: 985444

Địa chỉ: Sô´811, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554025

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´611, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553301

Tên bưu cục: Chợ Bắc Mỹ An

Điện thoại: 954513

Địa chỉ: Sô´Lô E BMA, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554022

Tên bưu cục: Lê Hữu Trác

Điện thoại: 941054

Địa chỉ: Sô´99, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553310

Tên bưu cục: Lê Hữu Trác 1

Điện thoại: 895050

Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554023

Tên bưu cục: Lê Hữu Trác 2

Điện thoại: 3986336

Địa chỉ: Sô´17, Kiệt 5, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554028

Tên bưu cục: Lê Hữu Trác 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´K43/28, Kiệt 5, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554029

Tên bưu cục: Lê Hữu Trác 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43/28, Kiệt 23, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554024

Tên bưu cục: Nguyễn Duy Hiệu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´35, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554026

Tên bưu cục: Nguyễn Duy Hiệu 2

Điện thoại: 3985441

Địa chỉ: Sô´25, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554031

Tên bưu cục: ST1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´215, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554032

Tên bưu cục: ST2

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554033

Tên bưu cục: ST3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1093, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554034

Tên bưu cục: ST4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´216, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554035

Tên bưu cục: ST5

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554036

Tên bưu cục: ST9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´33, Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông An Hải Đông Sơn Trà Đà Nẵng

Xem chi tiết>>