MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hảo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang là Mã bưu chính 88410, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang là 88410.

2. Mã bưu chính 88410 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88410 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hảo Tịnh Biên, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88410 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang

Mã bưu chính Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang có 5 số là 88410, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 884100

Tên bưu cục: An Hảo

Điện thoại: 02963760098

Địa chỉ: Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo An Hảo Tịnh Biên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 884101

Tên bưu cục: Tịnh Biên Số 04

Điện thoại: 760440

Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp An Hòa, Xã An Hảo An Hảo Tịnh Biên An Giang

Xem chi tiết>>