MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định là Mã bưu chính 59388, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định là 59388.

2. Mã bưu chính 59388 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59388 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hoà An Lão, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59388 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định có 5 số là 59388, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, An Lão, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 593890

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02563878936

Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hoà An Hoà An Lão Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593880

Tên bưu cục: Xuân Phong

Điện thoại: 02563878512

Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hoà An Hoà An Lão Bình Định

Xem chi tiết>>