MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang là Mã bưu chính 88231, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang là 88231.

2. Mã bưu chính 88231 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88231 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hòa Châu Thành, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88231 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang

Mã bưu chính Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang có 5 số là 88231, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Châu Thành, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 882310

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02963837500

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hòa An Hòa Châu Thành An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 882311

Tên bưu cục: Châu Thành Số 01

Điện thoại: 666228

Địa chỉ: Sô´10 tổ 01, Ấp Bình An Ii, Xã An Hòa An Hòa Châu Thành An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 882316

Tên bưu cục: Châu Thành Số 15

Điện thoại: 665066

Địa chỉ: Sô´271 tổ 12, Ấp Bình An I, Xã An Hòa An Hòa Châu Thành An Giang

Xem chi tiết>>