MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90115, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90115.

2. Mã bưu chính 90115 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90115 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hòa Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90115 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90115, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 901150

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02923942308

Địa chỉ: Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901157

Tên bưu cục: An Hòa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901163

Tên bưu cục: An Hòa 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901164

Tên bưu cục: An Hòa 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901292

Tên bưu cục: Số 112

Điện thoại: 3766310

Địa chỉ: Sô´90/3, Khu vực 3, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901152

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 891304

Địa chỉ: Sô´225, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901153

Tên bưu cục: Số 25

Điện thoại: 891657

Địa chỉ: Sô´33, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901151

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 738943

Địa chỉ: Sô´36/29, Đường Trần Việt Châu, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901154

Tên bưu cục: Số 48

Điện thoại: 3894178

Địa chỉ: Sô´137, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901161

Tên bưu cục: Số 55

Điện thoại: 839260

Địa chỉ: Sô´383B, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901156

Tên bưu cục: Số 61

Điện thoại: 893516

Địa chỉ: Sô´41N, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901291

Tên bưu cục: Số 68

Điện thoại: 3891685

Địa chỉ: Sô´311/89, Ngõ 311, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901160

Tên bưu cục: Số 70

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´256/12, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901162

Tên bưu cục: Số 78

Điện thoại: 3893815

Địa chỉ: Sô´36/14, Đường Trần Việt Châu, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901158

Tên bưu cục: Số 86

Điện thoại: 3893816

Địa chỉ: Sô´14, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901159

Tên bưu cục: Số 99

Điện thoại: 893832

Địa chỉ: Sô´116 B, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>