MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang là Mã bưu chính 92117, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang là 92117.

2. Mã bưu chính 92117 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92117 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hoà Rạch Giá, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92117 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang có 5 số là 92117, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 921170

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 812042

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921186

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02973960026

Địa chỉ: Sô´66, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921190

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02973810226

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921030

Tên bưu cục: BCP COD Rạch Giá

Điện thoại: 02973810905

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921032

Tên bưu cục: BCP Rạch Giá

Điện thoại: 02973810904

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921187

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´203B, Đường Chu Văn An, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921360

Tên bưu cục: HCC Kiên Giang

Điện thoại: 02973810901

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921305

Tên bưu cục: Hệ 1 Rạch Giá

Điện thoại: 02973810906

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921350

Tên bưu cục: KHL Kiên Giang

Điện thoại: 0297 8558518

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 920100

Tên bưu cục: KT Kiên Giang

Điện thoại: 02973810910

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921188

Tên bưu cục: Lâm Quang Ky 3

Điện thoại: 3815685

Địa chỉ: Sô´670A, Đường Lâm Quang Ky, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921171

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực 1

Điện thoại: 815599

Địa chỉ: Sô´749, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921189

Tên bưu cục: Tô Hiến Thành

Điện thoại: 33927080

Địa chỉ: Sô´33, Đường Tô Hiến Thành, Phường An Hoà An Hoà Rạch Giá Kiên Giang

Xem chi tiết>>