MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90167, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90167.

2. Mã bưu chính 90167 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90167 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Hội Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90167 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90167, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 901671

Tên bưu cục: An Hội 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901750

Tên bưu cục: BCP Cần Thơ

Điện thoại: 3839531

Địa chỉ: Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900000

Tên bưu cục: Cần Thơ

Điện thoại: 02923825706

Địa chỉ: Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900100

Tên bưu cục: Cần Thơ

Điện thoại: 02923.825305

Địa chỉ: Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901745

Tên bưu cục: HCC Cần Thơ

Điện thoại: 02923813512

Địa chỉ: Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900900

Tên bưu cục: Hệ 1 Cần Thơ

Điện thoại: 02923813502

Địa chỉ: Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901740

Tên bưu cục: KHL Cần Thơ

Điện thoại: 02923814777

Địa chỉ: Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901670

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 812981

Địa chỉ: Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900960

Tên bưu cục: Tiết kiệm số 6

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901737

Tên bưu cục: Tổ phát thư CPN

Điện thoại: 02923825706

Địa chỉ: Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900010

Tên bưu cục: Trung Tâm Khai Thác Vận Chuyển

Điện thoại: 815666-115

Địa chỉ: Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901120

Tên bưu cục: VP BĐTP CẦN THƠ

Điện thoại: 07103815666

Địa chỉ: Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902480

Tên bưu cục: VP BĐTT Ninh Kiều

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>