MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90249, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90249.

2. Mã bưu chính 90249 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90249 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Khánh Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90249 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90249, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902510

Tên bưu cục: An Khánh

Điện thoại: 02923822326

Địa chỉ: Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902490

Tên bưu cục: An Khánh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 6, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902491

Tên bưu cục: An Khánh 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 3, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902492

Tên bưu cục: An Khánh 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 5, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902493

Tên bưu cục: An Khánh 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 1, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902494

Tên bưu cục: An Khánh 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 2, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902440

Tên bưu cục: Số 111

Điện thoại: 3895243

Địa chỉ: Sô´132K/5, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902343

Tên bưu cục: Số 27

Điện thoại: 3893822

Địa chỉ: Sô´313, Khu vực 4, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902344

Tên bưu cục: Số 62

Điện thoại: 3893520

Địa chỉ: Sô´165, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902350

Tên bưu cục: Số 69

Điện thoại: 3893711

Địa chỉ: Sô´329 A, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902352

Tên bưu cục: Số 76

Điện thoại: 3740941

Địa chỉ: Sô´48 B, Đường Quốc lộ 91B, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902345

Tên bưu cục: Số 84

Điện thoại: 893823

Địa chỉ: Khu vực 3, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902346

Tên bưu cục: Số 85

Điện thoại: 3740963

Địa chỉ: Sô´408, Khu vực 6, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902348

Tên bưu cục: Số 89

Điện thoại: 3893824

Địa chỉ: Sô´337B1, Đường Quốc lộ 91B, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>