MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Lạc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90186, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90186.

2. Mã bưu chính 90186 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90186 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Lạc Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90186 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90186, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 901864

Tên bưu cục: An Lạc 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901861

Tên bưu cục: Số 44

Điện thoại: 3812587

Địa chỉ: Sô´77, Đường Châu Văn Liêm, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901862

Tên bưu cục: Số 51

Điện thoại: 752140

Địa chỉ: Sô´204, Đường Phan Đình Phùng, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901860

Tên bưu cục: Số 7

Điện thoại: 3751423

Địa chỉ: Sô´143/1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901863

Tên bưu cục: Số 83

Điện thoại: 3815960

Địa chỉ: Sô´19, Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>