MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Lạc A

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là 76370.

2. Mã bưu chính 76370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Lạc A Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh có 5 số là 76370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 763700

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 02837560120

Địa chỉ: Sô´164, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763704

Tên bưu cục: Bà Hom 3

Điện thoại: 7513719

Địa chỉ: Sô´345, Đường Bà Hom, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763703

Tên bưu cục: Bến Xe Miền Tây

Điện thoại: 7523957

Địa chỉ: Sô´137C, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763905

Tên bưu cục: CẦU MỸ THUẬN

Điện thoại: 7551163

Địa chỉ: Sô´315, Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763906

Tên bưu cục: ĐỖ NĂNG TẾ

Điện thoại: 7524294

Địa chỉ: Sô´99, Đường Đỗ Đăng Tế Khu Phố 1,khu Phố 2, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763707

Tên bưu cục: Hẻm 271

Điện thoại: 7510011

Địa chỉ: Sô´33, Hẻm 271, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763705

Tên bưu cục: Khiếu Năng Tĩnh

Điện thoại: 7518106

Địa chỉ: Sô´41, Đường Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763701

Tên bưu cục: Khu Phố 6

Điện thoại: 8767457

Địa chỉ: Sô´235, Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763702

Tên bưu cục: Khu Phố 6.1

Điện thoại: 7520202

Địa chỉ: Sô´295/13/17A, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763706

Tên bưu cục: Kinh Dương Vương

Điện thoại: 7523418

Địa chỉ: Sô´508, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763710

Tên bưu cục: Mũi Tàu

Điện thoại: 02837513123

Địa chỉ: Sô´98, Đường An Dương Vương, Phường An Lạc A An Lạc A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>