MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Lão

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng là Mã bưu chính 18530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng là 18530.

2. Mã bưu chính 18530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Lão An Lão, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng có 5 số là 18530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lão, An Lão, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185300

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253872398

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185360

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185390

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185450

Tên bưu cục: KHL An Lão

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185470

Tên bưu cục: VP BĐH An Lão

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Đường Lương Khánh Thiện, Thị Trấn An Lão An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>