MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước là Mã bưu chính 83390, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước là 83390.

2. Mã bưu chính 83390 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 83390 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Lộc Bình Long, Bình Phước.

Ngoài ra, Mã bưu chính 83390 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước

Mã bưu chính Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước có 5 số là 83390, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Lộc, Bình Long, Bình Phước sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 832902

Tên bưu cục: An Lộc 2

Điện thoại: 681438

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Thị Trấn An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832901

Tên bưu cục: An Lộc 3

Điện thoại: 682171

Địa chỉ: Khu phố Phú Đức, Thị Trấn An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832921

Tên bưu cục: An Lộc 4

Điện thoại: 682601

Địa chỉ: Khu phố Phú Xuân, Thị Trấn An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832922

Tên bưu cục: An Lộc 5

Điện thoại: 682600

Địa chỉ: Khu phố Phú Cường, Thị Trấn An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832960

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832900

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 833910

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 833905

Tên bưu cục: Số 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Phú Cường, Phường An Lộc An Lộc Bình Long Bình Phước

Xem chi tiết>>