MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Minh Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang là Mã bưu chính 92460, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang là 92460.

2. Mã bưu chính 92460 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92460 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Minh Bắc U Minh Thượng, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92460 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang có 5 số là 92460, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922720

Tên bưu cục: An Minh Bắc

Điện thoại: 02973549001

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924602

Tên bưu cục: An Thạnh

Điện thoại: 589079

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924601

Tên bưu cục: Kênh Làng 2

Điện thoại: 883836

Địa chỉ: Ấp Kinh 4, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924604

Tên bưu cục: Minh Hưng

Điện thoại: 3549315

Địa chỉ: Ấp Trung Đòan, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924603

Tên bưu cục: Trung Đoàn

Điện thoại: 3526522

Địa chỉ: Ấp Trung Đòan, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>