MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã An Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 416400

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 0918723445

Địa chỉ: Thôn Trình trung đông, Xã An Ninh An Ninh Tiền Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>