MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Phú, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88370, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Phú, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Phú, An Phú, An Giang là 88370.

2. Mã bưu chính 88370 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88370 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Phú An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88370 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Phú, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Phú, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã An Phú, An Phú, An Giang có 5 số là 88370, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Phú, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883700

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826764

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883710

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 826799

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883790

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826677

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883701

Tên bưu cục: An Phú Số 11

Điện thoại: 511290

Địa chỉ: Sô´273, Đường Bạch Đằng, Thị Trấn An Phú An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883702

Tên bưu cục: An Phú Số 17

Điện thoại: 511380

Địa chỉ: Sô´687 tổ 68, Ấp Phước Thạnh, Thị Trấn An Phú An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>