MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90199, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90199.

2. Mã bưu chính 90199 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90199 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Phú Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90199 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90199, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 901993

Tên bưu cục: An Phú 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901994

Tên bưu cục: An Phú 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902044

Tên bưu cục: Số 106

Điện thoại: 3732103

Địa chỉ: Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902043

Tên bưu cục: Số 40

Điện thoại: 730329

Địa chỉ: Sô´108/95/75B, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901990

Tên bưu cục: Số 47

Điện thoại: 815012

Địa chỉ: Sô´108/46/8, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901991

Tên bưu cục: Số 56

Điện thoại: 3751598

Địa chỉ: Sô´61/25, Đường Trần Bình Trọng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901992

Tên bưu cục: Số 58

Điện thoại: 3731581

Địa chỉ: Sô´2, Đường Phan Văn Trị, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>