MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Thạnh Nhất

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95384, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng là 95384.

2. Mã bưu chính 95384 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95384 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Thạnh Nhất Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95384 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng có 5 số là 95384, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 953840

Tên bưu cục: An Thạnh 1

Điện thoại: 02993843200

Địa chỉ: Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất An Thạnh Nhất Cù Lao Dung Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953843

Tên bưu cục: Bến Phà Kinh Đào

Điện thoại: 3843433

Địa chỉ: Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất An Thạnh Nhất Cù Lao Dung Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953844

Tên bưu cục: Cồn Cát

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp An Trung, Xã An Thạnh Nhất An Thạnh Nhất Cù Lao Dung Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953845

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất An Thạnh Nhất Cù Lao Dung Sóc Trăng

Xem chi tiết>>