MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã An Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223630

Tên bưu cục: An Thịnh

Điện thoại: 651272

Địa chỉ: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223631

Tên bưu cục: Nvh Thôn An Phú

Điện thoại: 650120

Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã An Thịnh An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223639

Tên bưu cục: Thôn Lôi Châu

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Lôi Châu, Xã An Thịnh An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>