MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Thới

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ là Mã bưu chính 90287, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ là 90287.

2. Mã bưu chính 90287 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90287 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Thới Bình Thủy, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90287 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ có 5 số là 90287, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902870

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 02923827500

Địa chỉ: Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902874

Tên bưu cục: An Thới 1

Điện thoại: 888340

Địa chỉ: Sô´165/25A, Ngõ 162, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902884

Tên bưu cục: An Thới 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902877

Tên bưu cục: An Thới 4

Điện thoại: 888344

Địa chỉ: Sô´156C, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902878

Tên bưu cục: An Thới 5

Điện thoại: 3889602

Địa chỉ: Sô´154A, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902879

Tên bưu cục: An Thới 6

Điện thoại: 888347

Địa chỉ: Sô´196, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902882

Tên bưu cục: Số 11

Điện thoại: 885147

Địa chỉ: Sô´71, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902883

Tên bưu cục: Số 28

Điện thoại: 3886850

Địa chỉ: Sô´443, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902872

Tên bưu cục: Số 54

Điện thoại: 3893185

Địa chỉ: Sô´138, Đường Vành Đai Phi Trường 31, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902881

Tên bưu cục: Số 8

Điện thoại: 3861820

Địa chỉ: Sô´51-53, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Bình Thủy Cần Thơ

Xem chi tiết>>