MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Thới

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang là Mã bưu chính 92228, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang là 92228.

2. Mã bưu chính 92228 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92228 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Thới Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92228 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang có 5 số là 92228, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922280

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 02973844339

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922287

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 844055

Địa chỉ: Khu Phố 1, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922289

Tên bưu cục: An Thới 1

Điện thoại: 844595

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922321

Tên bưu cục: An Thới 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922322

Tên bưu cục: An Thới 3

Điện thoại: 844555

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922288

Tên bưu cục: Bãi Sao

Điện thoại: 02973999167

Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn An Thới An Thới Phú Quốc Kiên Giang

Xem chi tiết>>