MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Thủy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình là Mã bưu chính 51409, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình là 51409.

2. Mã bưu chính 51409 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 51409 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Thủy Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 51409 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Mã bưu chính Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình có 5 số là 51409, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 514090

Tên bưu cục: An Thủy

Điện thoại: 02323882253

Địa chỉ: Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy An Thủy Lệ Thủy Quảng Bình

Xem chi tiết>>