MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Ân Tường Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định là Mã bưu chính 59372, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định là 59372.

2. Mã bưu chính 59372 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59372 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ân Tường Tây Hoài Ân, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59372 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định có 5 số là 59372, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 593720

Tên bưu cục: Ân Tường

Điện thoại: 870303

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây Ân Tường Tây Hoài Ân Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593729

Tên bưu cục: Ân Tường

Điện thoại: 0563572303

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây Ân Tường Tây Hoài Ân Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593721

Tên bưu cục: Ân Tường Tây

Điện thoại: 02563572100

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây Ân Tường Tây Hoài Ân Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593770

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phú Hữu 1, Xã Ân Tường Tây Ân Tường Tây Hoài Ân Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 593728

Tên bưu cục: Phú Hữu 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phú Hữu 1, Xã Ân Tường Tây Ân Tường Tây Hoài Ân Bình Định

Xem chi tiết>>