MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Anh Dũng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng là Mã bưu chính 18830, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng là 18830.

2. Mã bưu chính 18830 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18830 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Anh Dũng Dương Kinh, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18830 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Mã bưu chính Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng có 5 số là 18830, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186770

Tên bưu cục: Anh Dũng

Điện thoại: 860579

Địa chỉ: Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng Anh Dũng Dương Kinh Hải Phòng

Xem chi tiết>>