MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Anh Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An là Mã bưu chính 47240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An là 47240.

2. Mã bưu chính 47240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 47240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Anh Sơn Anh Sơn, Nghệ An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 47240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Mã bưu chính Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An có 5 số là 47240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Anh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 472400

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472430

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472460

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472410

Tên bưu cục: Kim Nhan

Điện thoại: 872138

Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472414

Tên bưu cục: Thị Trấn

Điện thoại: 822114

Địa chỉ: Khối 6a, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>