MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Âu Lâu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 323620

Tên bưu cục: Âu Lâu

Điện thoại: 02163863451

Địa chỉ: Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu Âu Lâu Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>