MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bắc Lý

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401561

Tên bưu cục: Bắc Lý

Điện thoại: 02263879736

Địa chỉ: Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý Bắc Lý Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401560

Tên bưu cục: Cầu Không

Điện thoại: 02263879695

Địa chỉ: Thôn Văn An, Xã Bắc Lý Bắc Lý Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>