MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bắc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 188140

Tên bưu cục: KHL Kiến An

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 188150

Tên bưu cục: VP BĐH Kiến An

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng

Xem chi tiết>>