MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bắc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 256950

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02083865101

Địa chỉ: Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn Bắc Sơn Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>