MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bắc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai là Mã bưu chính 81643, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai là 81643.

2. Mã bưu chính 81643 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81643 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bắc Sơn Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81643 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai có 5 số là 81643, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 816450

Tên bưu cục: An Chu

Điện thoại: 02513684168

Địa chỉ: Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816431

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 061967108

Địa chỉ: Sô´07, Ấp TÂY LẠC, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816440

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02513869003

Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816432

Tên bưu cục: Bắc Sơn 2

Điện thoại: 061968305

Địa chỉ: Sô´458, Ấp TÂY LẠC, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816435

Tên bưu cục: Bùi Chu

Điện thoại: 061869650

Địa chỉ: Ấp TÂY LẠC, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816441

Tên bưu cục: Bùi Chu 2

Điện thoại: 967189

Địa chỉ: Sô´262Tâylạc, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816442

Tên bưu cục: Bùi Chu 3

Điện thoại: 968977

Địa chỉ: Sô´772Tâylạc, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816443

Tên bưu cục: Bùi Chu 4

Điện thoại: 869053

Địa chỉ: Sô´Tây Lạc, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816430

Tên bưu cục: Sông Mây

Điện thoại: 02513673885

Địa chỉ: Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816433

Tên bưu cục: Tây Lạc

Điện thoại: 061869334

Địa chỉ: Sô´502, Ấp TÂY LẠC, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816434

Tên bưu cục: Tây Lạc 2

Điện thoại: 061967525

Địa chỉ: Ấp TÂY LẠC, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816436

Tên bưu cục: Tây Lạc 3

Điện thoại: 673038

Địa chỉ: Sô´542, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>