MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bạch Đằng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11360, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11360.

2. Mã bưu chính 11360 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11360 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bạch Đằng Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11360 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11360, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 113700

Tên bưu cục: Bạch Đằng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´552, Phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113701

Tên bưu cục: Bạch Đằng 3

Điện thoại: 3821344

Địa chỉ: Sô´778, Phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112060

Tên bưu cục: BCP TMĐT Bạch Đằng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´936, Phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112000

Tên bưu cục: Bưu Tá Hoàn Kiếm

Điện thoại: 9842563

Địa chỉ: Sô´90, Phố Vân Đồn, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113720

Tên bưu cục: Đầm Trấu

Điện thoại: 024.36320352

Địa chỉ: Sô´27B1, Khu B1đầm Trấu, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113699

Tên bưu cục: Lê Quý Đôn

Điện thoại: 39722389

Địa chỉ: Sô´24, Phố Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113702

Tên bưu cục: Lương Yên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´39, Phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113703

Tên bưu cục: Thúy Ái

Điện thoại: 39874553

Địa chỉ: Sô´2 Thuy ai, Phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>