MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bạch Đằng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh là Mã bưu chính 20225, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh là 20225.

2. Mã bưu chính 20225 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 20225 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bạch Đằng Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 20225 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Mã bưu chính Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh có 5 số là 20225, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 201810

Tên bưu cục: BCP Trung tâm

Điện thoại: 02033828777

Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 200000

Tên bưu cục: Hòn Gai

Điện thoại: 02033829948

Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201310

Tên bưu cục: KHL Hạ Long

Điện thoại: 02033620675

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 200100

Tên bưu cục: KT Quảng Ninh

Điện thoại: 02033825285

Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 202330

Tên bưu cục: VP BĐT Quảng Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng Bạch Đằng Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>