MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bách Khoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11240.

2. Mã bưu chính 11240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bách Khoa Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 112400

Tên bưu cục: Bách Khoa

Điện thoại: 024.38680003

Địa chỉ: Sô´P12-A17, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112401

Tên bưu cục: Bách Khoa

Điện thoại: 38683011

Địa chỉ: Sô´K3B, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112406

Tên bưu cục: Lê Thanh Nghị

Điện thoại: 38683690

Địa chỉ: Sô´38, Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112405

Tên bưu cục: Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 36230428

Địa chỉ: Sô´B3 Ky tuc, Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa Bách Khoa Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>