MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bản Cầm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 334180

Tên bưu cục: Bản Cầm

Điện thoại: 0974839421

Địa chỉ: Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm Bản Cầm Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>