MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bàn Đạt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 257850

Tên bưu cục: Bàn Đạt

Điện thoại: 0987228932

Địa chỉ: Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt Bàn Đạt Phú Bình Thái Nguyên

Xem chi tiết>>