MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bản Lầu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai là Mã bưu chính 33226, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai là 33226.

2. Mã bưu chính 33226 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 33226 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bản Lầu Mường Khương, Lào Cai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 33226 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai

Mã bưu chính Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai có 5 số là 33226, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 332260

Tên bưu cục: Bản Lầu (ĐBĐ-VHX)

Điện thoại: 02143886200

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu Bản Lầu Mường Khương Lào Cai

Xem chi tiết>>