MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bản Ngoại

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 255490

Tên bưu cục: Bản Ngoại

Điện thoại: 0917932492

Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại Bản Ngoại Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>