MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bản Sen

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh là Mã bưu chính 20546, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh là 20546.

2. Mã bưu chính 20546 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 20546 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bản Sen Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 20546 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh

Mã bưu chính Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh có 5 số là 20546, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 205460

Tên bưu cục: Bản Sen

Điện thoại: 02033874129

Địa chỉ: Thôn Nà Sắn, Xã Bản Sen Bản Sen Vân Đồn Quảng Ninh

Xem chi tiết>>