MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Bằng Doãn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295360

Tên bưu cục: Bằng Doãn

Điện thoại: 882174

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bằng Doãn Bằng Doãn Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>