MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bảo Hiệu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình là Mã bưu chính 35487, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình là 35487.

2. Mã bưu chính 35487 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 35487 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bảo Hiệu Yên Thuỷ, Hoà Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 35487 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình

Mã bưu chính Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình có 5 số là 35487, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Hiệu, Yên Thuỷ, Hoà Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 354870

Tên bưu cục: Bảo Hiệu

Điện thoại: 0913902208

Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu Bảo Hiệu Yên Thuỷ Hoà Bình

Xem chi tiết>>