MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bảo Vinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai là Mã bưu chính 81354, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai là 81354.

2. Mã bưu chính 81354 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81354 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bảo Vinh Long Khánh, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81354 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai có 5 số là 81354, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 813540

Tên bưu cục: Bảo Vinh

Điện thoại: 02513792002

Địa chỉ: Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813544

Tên bưu cục: Bảo Vinh 1

Điện thoại: 793064

Địa chỉ: Sô´4/9, Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813541

Tên bưu cục: Bảo Vinh 2

Điện thoại: 793220

Địa chỉ: Sô´06, Ấp Bảo Vinh A, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813542

Tên bưu cục: Bảo Vinh 3

Điện thoại: 792462

Địa chỉ: Sô´7, Ấp Bảo Vinh A, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813543

Tên bưu cục: Bảo Vinh 4

Điện thoại: 793322

Địa chỉ: Sô´18, Ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813550

Tên bưu cục: Bảo Vinh 5

Điện thoại: 792175

Địa chỉ: Sô´02/12, Ấp Ruộng Lớn, Xã Bảo Vinh Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Xem chi tiết>>